What's OCN

Who's OCN 

OCN Video's

Contact ENR - NL
Copy-left

Het opbouwen van een distributienetwerk is een belangrijk doel van het European NewsReal. Het NewsReal moet voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar worden en dus tegen een zo laag mogelijke prijs verspreid worden.
Het NewsReal is ook daarom een Copy-left project, dat wil zeggen dat alle edities gekopieerd en verspreid mogen worden tegen kostprijs door mensen en groepen die werken zonder winstoogmerk.
De integriteit van het NewsReal moet gerespecteerd worden, geen delen van het NewsReal, individuele bijdrages of beelden mogen gebruikt worden zonder eerst de makers ervan om toestemming te vragen.
Er mag geen re-edit van de inhoud gemaakt worden.

indymedia nl


Centrale
ENR
Website


Information in:

Croatian

Deutsch

English

Espanol

Francais

Greek

Italiano

een video bijdragen !


vertoning van het ENR


proef video CD van het ENR


artikels en teksten over het ENR