What's
Organic
Chaos
Network ?

Who's OCN 

OCN Video's

Contact ENR - NL

December 2006: Het European NewsReal is gestopt...


Na ruim 4 jaar en 18 edities is het ENR gestopt. Het maken, vertalen en verspreiden van een videomagazine blijkt niet meer te werken.
Natuurlijk zijn de oude edities nog steeds bij ons te krijgen.
Hier vind je de Inhoud van de European NewsReal edities die tot nu toe verschenen zijn.

trojan tv gaat door met het maken van videos. Bekijk onze on-line videos en bezoek onze Video shop.

Het European NewsReal (ENR) is een not-for-profit netwerk van onafhankelijke videomakers en vertoners.
Het ENR wil een platform zijn waar mensen en groepen die naar positieve sociale verandering streven zelf aan het woord komen.
Het netwerk wil een uitwisseling tot stand brengen tussen lokale groepen binnen Europa.

Het streven is om regelmatig een videomagazine
samen te stellen, dat in zoveel mogelijk talen
ondertiteld, verspreid en lokaal vertoond wordt.

Hoe werkt het ENR ?


Mission Statement


Hoe kun je de ENR video's verkrijgen om te vertonen ?!
In Nederland wordt de distributie door trojan tv gedaan.
Een VHS kopie van het European NewsReal kun je bij hen bestellen. Vanaf ENR #20 als DVD. Oude edities zijn ook nog steeds beschikbaar!
Je kunt ook een proefexemplaar aanvragen.
Lees verder en Get involved !Hoe kun je een videobericht bijdragen aan het European NewsReal ?
De productie van rouleerd alle 2 a 3 edities.
Je kunt hier lezen hoe je een item kunt insturen.

Hier kun je lezen waar en wanneer er een vertoning van het ENR is.


Hier vind je de Inhoud van de European NewsReal edities
die tot nu toe verschenen zijn en links naar een paar on-line video's.


ENR productie en deadlines pagina


De inhoud van European NewsReal videomagazines is copy-left.


De groepen die op dit moment deel uitmaken van het ENR netwerk.

indymedia nl


Centrale
ENR
Website


Information in:

Croatian

Deutsch

English

Espanol

Francais

Greek

Italiano

een video bijdragen !


vertoning van het ENR


proef video CD van het ENR


artikels en teksten over het ENR