ENGLISH

DEUTSCH

DIRECTE ACTIE

Dit is de webpagina om reclame te maken voor een CD met zogenaamde Mpeg videos. Hier vind je de inhoud van de CD (de videos staan helaas niet on-line), maar je kunt de CD voor 3 euro bestellen bij :: trojan tv.

Je kunt op de videos afspelen op de meeste computers, in totaal staat er bijna een uur video op deze CD. De resolutie van de videos is in principe goed genoeg om ze op volle scherm grootte af te spelen.
Hier kun je lezen wie de videos die op deze CD staan gemaakt heeft.

De strategie van de directe actie heeft een lange geschiedenis, verbonden aan de arbeidersbeweging en anarchistische beweging die aan het eind van de 19e eeuw ontstond. Ze houdt in dat mensen zélf in het geweer komen, als ze vinden dat er om hen heen ontoelaatbare praktijken bestaan. Mensen die dat doen vinden dat ze het recht hebben - of soms zelfs de plicht - om in te grijpen en dat ze daarvoor niet hoeven te wachten tot er via de voorgeschreven kanalen toestemming voor gegeven is.
Hoewel het begrip directe actie vaak associaties oproept met hele heftige dingen, kan zo'n ingrijpen in vele vormen plaatsvinden. Van het blokkeren van de toegang van een gebouw tot het schilderen van een leus op een muur. Het doel van een actie kan ook variëeren: van het daadwerkelijk tegenhouden van een ongewenste bezigheid tot het onder de aandacht brengen van een thema of een discussie op gang brengen.

Directe actie - er bestaan verschillende definities van, samengevat zou je kunnen zeggen dat het is: “door direct handelen ingrijpen in een bepaalde onwenselijke situatie of proces waarvan je wilt dat deze veranderd of gestopt wordt”. Sinds jaar en dag zijn er activisten die op deze manier proberen dingen te veranderen, voornamelijk omdat ze denken dat het op een andere manier niet lukt of te langzaam gaat. Groen Front! is een groep die zich inzet om het milieu te beschermen, veelal maken zij gebruik van directe acties. Hoe de vrienden van Groen Front! het verwoorden, kun je in deze clip zien. Meer over Groen Front! kun je op hun website lezen :: www.groenfront.nl

Natuurlijk kan er getwist worden over wat allemaal onder directe actie valt. In principe leidt het spuiten van een leus op een muur niet direct tot het stoppen van de activiteit waar de leus zich tegen richt. Je zou je zelfs kunnen afvragen of de leus wel een effect heeft. Maar een leus op een goede plek kan mensen wel aan het denken zetten en bijvoorbeeld de activiteit waar hij zich tegen richt in diskrediet brengen en op die manier de steun ervoor ondergraven. De oorlog tegen Irak (2003) werd gesteund door de Britse regering en de media. Om ook een ander verhaal in beeld te brengen besloot een groepje mensen tot een actie die je in deze clip kunt zien.

Andere acties richten zich juist tegen de mededelingen die je op straat van alle kanten toeschreeuwen, de alom vertegenwoordigde reclame: “koop dit en doe dat”, er is haast geen ontkomen meer aan. De metro in Parijs is een voorbeeld van zo’n plek, je kunt hier zien hoe een groep activisten er tijdens het European Social Forum in 2003 op reageerden.

Tijdens de actie in de Parijse metro werden vele reclames omgevormd, zodat er een heel andere boodschap onstond. Adbusters is een groep die zich richt op het veranderen van reclame als directe actie vorm. Hier vind je een paar voorbeelden van Adbusters, meer informatie vind je op de websites :: www.subvertise.org, www.paradigmshift.nl & www.lazyartist.org

Nog een voorbeeld

Directe acties vinden vaak plaats in een poging om het milieu te beschermen tegen grote infrastructurele projecten. Zo werd getracht de aanleg van de Afrika haven (bij Ruigoord in de buurt van Amsterdam) te dwarsbomen door de bouw van boomhutten en het graven van tunnels. Het werd hierdoor moeilijk en duur om het terrein af te graven. Een ander voorbeeld is het bezetten van leegstaande boerderijen op de route van de Betuwe lijn. Door de panden te barricaderen en zich er in te verschansen probeerde men de aanleg minstens te vertragen.

Groen Front! is ontstaan geïnspireerd door Earth First! Deze radicale milieubeweging heeft zijn oorsprong in de VS. In Engeland zette zij zich tijdens de jaren negentig van de vorige eeuw vooral in binnen de beweging tegen de aanleg van nieuwe snelwegen. De protesten tegen de aanleg van de M11, een stuk snelweg dat als afkorting bedoeld was, is een klassiek voorbeeld. In deze clip zie je hoe activisten de werkzaamheden verstoren door keer op keer het bouwterrein te betreden en het de aannemer zo moeilijk mogelijk maken hen te verwijderen, onder andere door zich vast te ketenen met zogenaamde lock-on’s. Verder wordt een boom bezet en de huizen in een hele straat die plat moeten voor de weg. De kracht van de beweging is dat zij een groot draagvlak heeft bij de lokale bevolking, onder andere omdat deze direct getroffen wordt.

Een ander voorbeeld van directe actie waarbij de lokale bevolking een belangrijke rol speelt, is die tegen het transporteren van radioactief afval van kerncentrales naar (tijdelijke) opslag plekken. De transporten naar het Duitse Gorleben zijn wellicht het meest bekend. In deze clip kun je zien hoe activisten als een menselijke blokkade op de rails gaan zitten, het een voor een wegdragen van deze mensen kost enorm veel tijd en maakt de transporten duur. En natuurlijk zijn er nog andere manieren om het transport te bemoeilijken.

Een andere mooie directe actie was het blokkeren van een kazerne van de Duitse grenspolitie (BGS) tijdens het grens kamp van 2001. In de volgende clip kun je zien hoe de barricade die de activisten bouwen er toe leidt dat de BGS de jacht op mensen die de grens probeerde over te steken tijdelijk niet kon uitvoeren en hoe er getracht wordt een nieuwe grensovergang mogelijk te maken.

De volgende clip is een voorbeeld van een meer symbolische directe actie die werd gedaan door een Canadees als protest tegen de opstelling van zijn land tijdens de klimaat top in Den Haag (november 2000). Omdat Canada niet bereid was mee te werken aan de broodnodige afspraken over de reductie van de uitstoot van broeikas-gassen wilde hij niet langer Canadees zijn en daarom verbrandde hij in het openbaar zijn paspoort.

Het toppunt van een theatrale actie is natuurlijk het taarten. De getroffen persoon wordt in het openbaar van haar of zijn voetstuk gestoten en belachelijk gemaakt - plotseling is zij of hij niet meer een ongenaakbare en voorname persoon. In het volgende filmpje zie je enkele zoete voorbeelden.

Iets kapot maken om erger te voorkomen is het duidelijkste voorbeeld van directe actie. Het rooien van proefvelden met genetisch gemanipuleerde gewassen is er een voorbeeld van. Hier kun je zien hoe een proefveld met genetisch gemanipuleerd tarwe wordt gerooid als protest tegen de invoering van deze gewassen.

Een ander voorbeeld is deze clip waarin verschillende technieken worden getoond om in actie te komen tegen de steeds verder voortschrijdende camera observaties in openbare ruimtes, “als je niets te verbergen hebt hoef je er ook niet bang voor te zijn”.

Het saboteren van bouwwerkzaamheden is ook iets waar activisten die tegen de aanleg van de Itoiz dam in Baskenland gebruik van hebben gemaakt. Na jaren actie voeren tegen de dam en een uitspraak van het hoger gerechtshof dat de dam onrechtmatig was, ging de Spaanse regering gewoon door met het aanleggen van de dam. In de volgende clip vertellen de activisten dat zij geconfronteerd met deze situatie besloten over te gaan tot directe actie. Zij besloten de kabels die over het dal waren gespannen om de bouwwerkzaamheden uit te kunnen voeren door te zagen.
meer informatie :: www.sindominio.net/sositoiz

In rijke landen probeert de overheid meer en meer te reguleren wie zich in het land mag ophouden en wie niet. Ongewenste migranten krijgen het predikaat “illegaal”, en mogen het land niet in of worden zelfs opgesloten om te voorkomen dat ze blijven. Hier kun je zien hoe deelnemers aan een actiekamp bij een deportatie kamp in de Australische woestijn het kamp bezoeken. Tijdens het bezoek ontstaat er een soort eigen dynamiek en voordat je het weet lukt het om vele gevangen gehouden mensen te bevrijden.

De situatie in Nederland is niet veel anders. Ook hier wordt bij de poort een schifting gemaakt. Het wordt steeds moeilijker om asiel aan te vragen, en als je hier naar toe wilt komen omdat je gewoon op zoek bent naar een betere toekomst ben je al helemaal niet welkom. Hoewel, misschien moet er toch een uitzondering gemaakt worden voor goed opgeleidde verplegers of andere mensen die tijdelijk nuttig kunnen zijn. Voor jonge alleenstaande asielzoekers (AMA’s) geldt dat in elk geval niet, zij worden onder een speciaal regime opgesloten en voorbereid op een spoedige terugkeer (deportatie). In de volgende clip kun je zien hoe een groep activisten het niet meer pikt dat mensen die geen enkele misdaad begaan hebben worden opgesloten. Daarom halen zij de hekken rond het kamp in Deelen weg.

Ook in een vliegtuig kun je in actie komen tegen de deportatie van mensen. In deze clip vertellen twee stewardessen wat je kunt doen, want geen mens is illegaal!

Een ander voorbeeld van een directe actie reclame video is hier te zien. Bont blijkt 'in' te zijn, maar alleen voor hen die in de huid van een ander willen kruipen.

Een ander voorbeeld van een directe actie om dierenleed te voorkomen is het verstoren van de jacht. In de volgende video zie je hoe twee activisten dat doen.

Het vrijlaten van dieren die onder wrede omstandigheden worden gehouden is een ander voorbeeld, hier hoe dat in z'n werk kan gaan.

Begin 2003 werd Irak aangevallen. Bush, Blair en hun vrienden zeiden dit te doen omdat Irak massavernietigingswapens en waarschijnlijk kernwapens zou hebben. Als protest tegen deze oorlog maar ook om de aandacht te vestigen op het feit dat er in Nederland zelf nog steeds kernwapens gestationeerd zijn, werd een aantal communicatie satellieten gesloopt op de militaire basis Volkel. In deze clip kun je zien wat er gebeurde.

Een andere actie die zich direct tegen de voorbereidingen voor deze oorlog richtte kun je hier zien. Het Military Traffic Management Command in Capelle aan den IJssel regelt de militaire transporten van de VS in Europa, Afrika en een deel van Azië.

Van een heel ander kaliber is de overname van een nog in gebruik zijnde militaire basis. De Zapatistas in Mexico die sinds begin 1994 strijden voor hun autonomie laten in de volgende clip zien dat de kazernes van het regeringsleger weg moeten. Met een grote groep mensen gaan zij de basis op en bezetten deze, ondanks de aanwezige en zwaar bewapende militairen.

Dat er veel aan te merken is op McDonalds is voor de meeste mensen die deze CD bekijken geen verassing. Hier kun je zien hoe de omgang met de eigen werknemers bij een vestiging in Parijs tot een meer dan zes maanden durende staking en bezetting leidde.

Kraken is ook een directe actie; leegstaande huizen worden door de nieuwe bewoners weer aan het woningbestand toegevoegd. Voor eigenaars is het vaak lucratief een woning leeg te laten staan in plaats van te verkopen, ze gebruiken die als speculatie object. In de volgende clip kun je zien hoe bij een gemeenschappelijke actie in een keer 11 woningen worden bezet en wat de buren er van vinden.

Het in beeld brengen van acties is iets dat veel activisten sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw steeds meer doen. Broodnodig, want de reguliere media belichten de zaken vaak eenzijdig of helemaal niet. Als er al een activist in beeld komt dan wordt vaak alleen het sensatie aspect in beeld gebracht, de inhoud en de achterliggende beweegredenen zijn ver te zoeken.
Een wereldwijd opkomend alternatief media netwerk is indymedia, waarvan er ook een Nederlandse variant bestaat :: indymedia.nl
En, om een citaat uit de eerste aflevering van het Undercurrents videonieuws magazine te gebruiken: “if you didn’t like the video - make your own!”. Binnen Nederland bestaat het Organic Chaos Network, het is een videoactivisten netwerk, meer informatie vindt je onder :: www.organicchaos.org Naast het maken van videos verzorgen zij ook video training voor mensen die zelf aan de slag willen (contact). Verder zijn zij betrokken bij het maken en distribueren van het European NewsReal, dat is een videomagazine met korte videoberichten gemaakt door onafhankelijke videomakers uit heel Europa. Het wordt ondertiteld en verspreid in verschillende landen, je kunt hier de European NewsReal trailer bekijken.
Kopieer deze CD en geef hem door aan andere geïnteresseerden (de inhoud is copy-left) !


         

    


"Never doubt that a small group of thoughtful,
committed people can change the world.
Indeed, it is the only thing that ever has."

-- Margaret Mead