Copy-left

Copy-left wil zeggen dat de inhoud gekopieerd en verspreid mag worden tegen kostprijs door mensen en groepen die werken zonder winstoogmerk.
De integriteit van de afzonderlijke clips moet gerespecteerd worden.


Terug naar de videos