Guerilla Vision

Open-lucht 'screenings' zijn een aktiemiddel om mensen direkt te konfronteren met bepaalde
thema's en opinies door middel van het medium video. Een screening kan spontaan plaatsvinden
op een door onszelf bepaalde plek en moment. Tegen-informatie wordt vertoond en door de
ongebruikelijke aktievorm ontstaat de mogelijkheid tot direkte interaktie met de lokale bevolking.
Om het verrassingseffekt te versterken, wat wij als een kracht van de aktie zien denken we dat
het beter is niet om vergunningen te vragen.

Een screening kan opzichzelf staan of in relatie met andere aktiviteiten en/of kampagnes. Het is
een onderdeel van de alternatieve media en voorziet mensen van informatie en opinies waar in
de reguliere media geen plaats voor is. Het is een konfrontatiemiddel en kan mensen (meer)
bewust maken van bepaalde feiten of situaties. Screenings kunnen voor diverse aktiethema's
ingezet worden, de aktie zelf is een middel om de interesse te wekken.

Wat is er nodig voor een screening

# Een video met korte items en duidelijke boodschappen
# Een videorekorder
# Een videoprojektor
# Een projektieschem
# Een geluidsinstalatie voor het videogeluid, muziek en toespaken
# Een kleine vrachtauto die eventueel ook als podium kan dienen
# Eventueel: flyers die de aktie verder toelichten
# Goeie zin

Ervaringen

Tot nu toe zijn er goede ervaringen gemaakt met akties waar voor de huizen van neo-nazis
screenings zijn uitgevoerd om hen en hun lokale strukturen in de openbaarheid te brengen. Bij
een andere aktie is in een stadscentrum waar kamerabewaking ingevoerd wordt een screening
uitgevoerd om duidelijk te maken wat de konsequenties hiervan zijn voor de bewoners.

Uit de wat-heb-je-nodig-lijst wordt duidelijk dat een screening relatief eenvoudig is. Uit ervaringen
blijkt echter dat er het een en ander mis kan gaan, dus test alle apparatuur van te voren. En
dubbel-check alles voordat je op pad gaat. Bij een aktie had iemens een scart-kabel
meegegeven die niet in de videorekorder paste vanwege het armatuur, gelukkig was er een
reserve kabel. Helaas kun je niet van alles een reserve meenemen. Bij een aktie bleek de
videorekorder kapot te zijn en moest de aktie ter plekke afgebroken worden. Het is het beste om
een draagbaar scherm te hebben, dat verhoogt de flexibiliteit Het beste is een scherm waar je
doorheen kunt projekteren, de mensen kunnen dan aan de achterkant staan waar meer plek is.
Natuurlijk moet de videoprojektor negatief kunnen projekteren.

Om een goede plek te vinden kun je het best een week voor de aktie door de omgeving lopen.
Is de plek gemakkelijk bereikbaar, en kom je ook makkelijk weer weg? Op welk tijdstip is het
donker genoeg?  Een aktie vond op een perfekte plek plaats, maar op het moment dat de
screening begon ging er een lamp van 30.000 W boven het projektiescherm aan. Normale
projektors kun je alleen gebruiken als het donker begint te worden. Er bestaan ook soorten die te
gebruiken zijn bij meer licht maar die zijn ontzettend duur. Zijn er genoeg mensen? Het is
belangrijk een groep mensen mee te nemen die de aktie ondersteunen zodat het niet zo
eenvoudig voor de politie is om je weg te stuuren. Je kunt een aktie aankondigen. Wij denken dat
mensen meer geintereseerd zijn en zich er meer aan herinneren als ze de aktie niet verwacht
hadden. Het verrassingseffekt is ook belangrijk omdat het dan voor de politie moeilijker is om er
op te reageren. Het is goed om twee of drie mensen te hebben die met de politie praten, vooral
om tijd te winnen. Wij denken dat zo'n aktie ook het claimen van de openbare ruimte is en dat je
daar geen toestemming voor zou hoeven te vragen. We denken dat 'reclaimen' niet het juiste
woord is, de openbare ruimte was nooit van ons, hij is van iedereen. Wij willen die ruimte
gebruiken, deze keer om onze visie te tonen.

Tot de volgende keer!
 

Back to contents of this site